Posts Tagged ‘уроци’

Hello, World! 🙂

Тъй като това е първата статия в тази категория, реших да ви запозная с 4 много полезни принципа. Те биха могли да подобрят вашият проект, незавизимо дали той представлява уеб сайт,  печатна реклама или дори визитка. Независимо дали се занимавате професионално с дизайн или просто искате да оформите курсовата си работа 😉

Тези принципи са взаимосвързани, част от една цялостна концепция как да направим нашия проект да изглежда по-добре. Въпреки, че са описани поотделно, те трябва да се прилагат цялостно, за да се постигне необходимият резултат.

contrast1. Контраст. Това е първият принцип. Тук става дума не просто за използване на контрастни, ясно различими цветове, но и за използване на контрастни, ясно различими елементи. Чрез контраста се създава йерархия на обектите, които разполагаме в нашия „бял лист“. А това неимоверно много улеснява зрителя при възприемане на посланието и информацията, която бихме искали да предадем.

Не се тревожете дори да създавате драматично силен контраст, като в примера: забележете как във втория вариант заглавието силно изпъква. Контрастът може да бъде постигнат по няколко начина: цвят, изображения и шрифтове.

align2. Подравняване. Друг от принципите е подравняването. Най-общо казано, има три „вида“ подравняване: ляво, дясно и централно. Избягвайте смесването им в един и същи документ.

Друг важен момент е при оформянето на дълъг текст – най-добрият вариант е да използвате ляво подравняване. В противен случай очите на четящия губят непрекъснато реда, тъй като автоматично търсят началото му там, откъдето са започнали да четат предишния.

repeat3. Повторямост. Повторението, казват, е майка на знанието. А явно и на добрия дизайн. В този случай обаче никой няма да ви кара да научавате стихотворие на изуст 🙂

Повтаряемостта, за която става дума, е свързана с използването на цветове, обекти и шрифтове.

Идеята е, че дизайна се гради върху определена концепция, която да следваме,  веднъж решили я. Да вземем например вестника в ляво. Забележете употребата на преобладавящия син цвят.

Повтаряемостта се използва повече в принт рекламата, околкото в уеб дизайна, но това не означава, че не може да бъде много полезен принцип и в тази сфера.

proximity4. Близост. Този последен принцип е свързан с групирането на елементите спрямо тяхното сходство. Когато няколко обекта са в близост един до друг, те се възприемат като един обект.

По този начин информацията, която трябва да се предаде на зрителя, може да се огранизира лесно и ефективно.

Тези четри принципа са представени подробно в книгата Design Workshop на Robin Williams, от която почерпих вдъхновение 🙂

Представените принципи са помощен инструмент, а не закон 🙂 Понякога именно нарушаването на едно „правило“ може да доведе до невероятен ефект в положителен смисъл. Моят съвет е: експериментирайте! Както с прилагането на принципите, така и с нарушаването им! Но най-важното е да се забавлявате. 🙂