Archive for the ‘Анкети’ Category

Според вас, кои продукти се нуждаят от реклама?
Дали само лошите и некачествени продукти трябва да бъдат рекламирани?